top of page

รายการ

1.ม่านฟอยล์ 2 เมตร

2.ลูกโป่งใสใส่กลิตเตอร์ ขนาด 24 นิ้ว พู่ยาว จำนวน 1 ใบ

3.ฟอยล์ตัวอักษร Bride to be จำนวน 1 ชุด

4.ลูกโป่งฟอยล์แหวน 1 ใบ (ใส่ตัว