top of page

รายการ

1.ลูกโป่งยางขนาด 24 นิ้ว 1 ใบ

2.ช่อลูกโป่งขนาด 12 นิ้ว ช่อละ 7 ลูก จำนวน 2 ช่อ

3.ไฟตกแต่ง 1 เส้น

 

Happy new year / SET ลูกโป่งยางขนาด 24 นิ้ว เพิ่มไฟ

฿2,800.00ราคา
    bottom of page