top of page

รายการสินค้า

- ลูกโป่ง Bubble ขนาด 24 นิ้ว จำนวน 1 ใบ

- ลูกโป่งฟอยล์รูปรถเข็น จำนวน 1 ใบ

- ลูกโป่งฟอยล์รูปเด็ก จำนวน 1 ใบ

- ลูกโป่งฟองอากาศ 2 เส้น

- ลูกโป่งปล่อยลอยใส่ตัวถ่วง จำนวน 4 ใบ

Baby Shower / Set Aqua 24"

฿2,930.00ราคา
    bottom of page