top of page

รายการ

1.กล่องพร้อมตกแต่ง 1 ใบ 

2.ลูกโป่ง Aqua ขนาด 24 นิ้ว จำนวน 1 ใบ

3.ลูกโป่งเล็ก 6 นิ้ว จำนวน 10 ใบ

** หมายเหตุ 

1.ลูกค้าสามารถ ปรับเปลี่ียนข้อความได้ 4 จุด 

- บนลูกโป่ง 1 จุด

- ในกล่องแผ่นหน้า 1 จุด

- ในกล่องแผ่นหลัง 1 จุด

2.ลูกค้าสามารถเลือกเปลี่ยนดีไซน์หน้ากล่องได้ตามแบบของทางร้าน

Set Box Size M รุ่นเปิด 4 ด้าน (Aqua 24 นิ้ว) Valentine's Day

฿2,290.00ราคา
    bottom of page